Een nieuwe woning kopen
U kunt als u nog gehuwd bent alleen een koopcontract ondertekenen van een nieuwe woning. Indien u nog niet officieel gescheiden bent is uw partner wel mede aansprakelijk voor de aankoop. De nieuwe woning valt dus in de gemeenschappelijke boedel. In het convenant kan een en ander worden vastgelegd.

Ontbindende voorwaarden voor financiering
Binnen de termijn van 2 of 3 weken moet u een financieel akkoord hebben van de bank. Certus Financieel Advies kan hiervoor alvast een renteaanbod voor opvragen, echter u krijgt van de bank pas een definitief akkoord nadat alle scheidingsstukken zijn beoordeeld! Dat wil zeggen: echtscheidingsconvenant, echtscheidingsvonnis, en inschrijving burgerlijke stand. Ook uw inkomensgegevens worden pas definitief beoordeeld als de echtscheiding is voltrokken.
Omdat uw hypotheekaanvraag (meestal) nog niet compleet is als de ontbindende voorwaarden zijn verlopen krijgt u nog geen algeheel akkoord van de geldverstrekker voor uw financiering. Indien onverhoopt de hypotheek toch wordt afgewezen dan betaalt u in de regel 10% boete van de koopsom (zie koopcontract) indien u de koop buiten de termijn van de ontbindende voorwaarden financiering zou annuleren.


Bankgarantie
Indien er in uw koopcontract een bankgarantie gevraagd wordt dan kan dit via Certus Financieel Advies gesteld worden met een renteaanbod van de bank en met toestemming van uw partner. Ook het stellen van een bankgarantie wil nog niet zeggen dat de hypotheek definitief akkoord is.

Overbrugging

Indien de oude woning nog niet verkocht is. (u kunt de minimale overwaarde overbruggen)

Indien de oude woning verkocht is. (u kunt de volledige overwaarde overbruggen)

Stel u heeft uw deel van de overwaarde nodig voor aankoop van de nieuwe woning.
Dit kan bij de bank waar de nieuwe hypotheek gaat lopen door middel van een overbruggingshypotheek. Ook hier heeft u toestemming voor nodig van uw partner.

Indien de oude woning niet verkocht wordt maar een partner blijft wonen.

Na de definitieve echtscheiding moet de partner die blijft wonen eerst zijn/haar hypotheek laten passeren bij de notaris. Daarna pas komen de middelen vrij voor de partner die gekocht heeft en die benodigd zijn voor het passeren van de nieuwe woning.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Certus Financieel Advies maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie